Navigace

Kalendář akcí

25. listopadu 2018

Hudební archeologie 10: Melodie z roku raz dva

účinkují: Bohemian Lute Orchestra
(první český loutnový orchestr složený z členů České loutnové společnosti)
vedení: Jan Čižmář
repertoár: Codex Jacobides, Pierre Attaignant, Michael Praetorius, Josquin des Prés, Thoinot Arbeau, Tielman Susato, Robert Ballard, Nicolas Vallet, John Dowland

 

Začátek koncertu 16:00
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
vstup volný

20. října 2018

Mezinárodní den archeologie:

CESTA DO 9. STOLETÍ A ZPĚT
Objevování fortifikace mikulčického hradiště Valy

Zveme Vás na výpravu po mikulčických Valech. Společně objevíme a zdokumentujeme pozůstatky rozsáhlých opevňovacích prací z 9. století na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Projdeme se po skutečných i domnělých hradbách starobylých Mikulčic. Vycházku skončíme na unikátním terénním odkyvu, který v současné době provádí Archeologický ústav AV ČR, Brno v prostoru fortifikace předhradí.

Sraz: v 10:00 hod. na parkovišti před návštěvnickým centrem Slovanského hradiště v Mikulčicích
Předpokládaný čas trvání: 2–3 hodiny
S sebou: pevnou obuv 🙂

květen–říjen 2018

Archeologický výzkum na předhradí mikulčického hradiště

Archeologickým výzkumem R 2018 odkrýváme na ploše 150 m2 opevnění předhradí velkomoravského hradu z 9. století.

Velkomoravskou hradbu tvořila čelní lícovaná kamenná zeď stavěná „nasucho“ (bez použití malty), na niž navazovalo jílové těleso, možná prokládané dřevěnými břevny. Terén před hradbou spadal v 9. století do říčního koryta, dnes zcela zaniklého. Aby se v době existence velkomoravského hradu zabránilo podemílání hradby vodou, byl břeh těsně před jejím čelem zpevněn dvěma řadami dubových kůlů (dochovaných jen torzovitě, často pouze odlišným zbarvením půdy). V prostoru za hradbou, tj. uvnitř sídliště, byla zjištěna písčitá podlaha domu (srubu, dřevo se ovšem nedochovává) a kosterní pozůstatky provizorně pohřbených jedinců: ženy a dítěte.

Ve druhé fázi výzkumu proběhne odkryv zaniklého říčního koryta v prostoru před čelem hradby. Tyto práce jsou závislé na náročné technické přípravě, jejímž účelem je lokální snížení hladiny podzemní vody.

Výzkum má charakter záchranné akce vyvolané stavbou cesty, která spojí parkoviště návštěvnického centra NKP Mikulčice s nově budovanou lávkou přes řeku Moravu. Díky této lávce se návštěvníci mikulčického hradiště budou moci dostat snadno na slovenskou stranu řeky Moravy, kde v 9. století pokračovalo osídlení mikulčické aglomerace a kde stojí unikátně dochovaný předrománský kostel svaté Margity u Kopčan.

již proběhlo
2017
2016
13.–17. června 2016
2015
4.–5. října 2015
29. července 2015
2014
2013