Navigace

Kalendář akcí

21. října 2017

Mezinárodní den archeologie 2017

I tento rok se připojíme k Mezinárodnímu dnu archeologie, který proběhne na podzim. Další informace o chystaném programu doplníme v následujících týdnech. Těšíme se na vaši účast.

1.–2. října 2017

Dny otevřených dveří 2017

Připravujeme pro Vás Dny otevřených dveří našeho pracoviště. Letos bude program zaměřený na nové nálezy kovových předmětů z mikulčického hradiště.

Neděle, 1. října 9.00–17.00
Pondělí, 2. října 8.00–15.30

červen–září 2017

Archeologický výzkum T 2017 v „Těšickém lese“ v podhradí mikulčického hradiště

Archeologický terénní výzkum č. 117 (plocha T 2017) má za cíl ověřit strukturu a vývoj osídlení v bezprostřední blízkosti dvouapsidové rotundy – mikulčického kostela č. 6. Jde o nově odlesněnou plochu na jihovýchodním okraji „Těšického lesa“, která nabízí krátkodobou příležitost k výzkumu, než bude opět osázena stromy. Na podzim 2016 zde proběhl geofyzikální průzkum. Archeologicky je zkoumána okrajová část sídlištního areálu na rozhraní písečné duny a povodňových sedimentů. Výzkum je důležitý jak z hlediska řešení základních archeologických otázek 6. kostela, tak bližšího poznání osídlení podhradí mikulčického hradiště.

již proběhlo
2016
13.–17. června 2016
2015
4.–5. října 2015
29. července 2015
2014
2013