Navigace

Lidé

Bc. Martin Baják

konzervátor / dokumentátor

+420 518 121 436
bajak@arub.cz

Bc. Martin Baják

Zaměření

Konzervování a restaurování keramiky, fotodokumentace, speciální terénní práce, dokumentační práce.

Biografické údaje

Studium archeologie a dějin umění na Filozofické fakultě MU Brno (2003–2007). Bakalářský studijní program ukončen diplomovou prací v oboru archeologie: „Nemilany, poloha Kapitulní – slovanské mladohradištní sídliště“. Dosavadní zaměstnání: 2008–2010 a 2011 Vlastivědné muzeum Šumperk (pozice druhého archeologa), od 2014 na pracovišti v Mikulčicích.