Navigace

Projekty

Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic jako systém interaktivní dokumentace, prezentace a archivace dlouholetého systematického archeologického výzkumu
NAKI DG18P02OVV029, doba řešení 2018–2022, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích
GA ČR 17-01878S, doba řešení 2017–2019, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén
GA ČR GP13-20936P, doba řešení 2013–2017, řešitel PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
Mosty 9. století v Mikulčicích. Říční archeologie a paleoekologie
GA ČR GAP405/11/2258, doba řešení 2011–2013, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny
GA ČR 206/07/0699, doba řešení 2007–2009, řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; spoluřešitelé PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská; RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Archeologické prameny z raně středověkých Mikulčic – podhradí
GA AV IAA800010703, doba řešení 2007–2009, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
GA ČR 404/07/1513, doba řešení 2007–2010, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; Mgr. Jana Maříková-Koubková
Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
GA ČR GA404/05/2671, doba řešení 2005–2007, řešitel PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.; spoluřešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu
GA ČR 206/03/0725, doba řešení 2003–2005, řešitel RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.; spoluřešitelé PhDr. Lumír Poláček, CSc.; RNDr. Petra Stránská
Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích – vývoj a sociálně-ekonomická struktura
GA ČR GA404/04/0013, doba řešení 2004–2006, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; PhDr. Andrea Bartošková; doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.; RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Topografie raně středověkých Mikulčic
GA ČR 404/02/1497, doba řešení 2002–2003, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy
GA ČR 404/96/K089, doba řešení 1996–2001, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.; spoluřešitelé ARCHAIA; RNDr. Pavel Havlíček, CSc.; Ing. Petr Horáček, Dr.; PhDr. Luděk Galuška, CSc.; Státní památkový ústav v Ostravě; Ústav archeologogické památkové péče Brno, v. v. i.; MVDr. Václav Páral
Mikulčické Valy v proměnách údolní nivy v holocénu
GA ČR 406/96/0109, doba řešení 1996, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Stratigrafie slovanského hradiště v Mikulčicích a její chronologická kritéria
GA AV 901106, doba řešení 1992–1995, řešitel PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Mikulčice im 8. Jahrhundert
Österr. Akademie der Wissenschaften, Österr. Bundes­ministerium für Wissenschaft und Forschung, doba řešení 1992–1995, řešitel Univ.-Prof. Dr. F. Daim; spoluřešitel Doc. J. Tejral, Dr.Sc.; spolupracovník PhDr. Lumír Poláček, CSc. a další