Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic

Pojďte s námi objevovat velkomoravské Mikulčice pomocí webové aplikace Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic. Platforma je součástí projektu aplikovaného výzkumu podpořeného v letech 2018–2022 Ministerstvem kultury ČR a realizovaného na brněnském Archeologickém ústavu AV ČR a jeho mikulčickém detašovaném pracovišti.