Mikulčické hradiště je jedním z výzkumných pilířů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

Archeologický ústav je moderní vědecké pracoviště s dlouholetou tradicí. Specializuje se přednostně na výzkum tří úseků lidské historie a současně fenoménů moravské archeologie. Prvním jsou lovci mamutů v období paleolitu, druhým je zásah římské armády na území  Moravy v prvních staletích našeho letopočtu a následující období stěhování národů a konečně třetí úsek reprezentuje raně a vrcholně středověké osídlení Moravy a Českého Slezska v kontextu dějin středo-východní Evropy. Terénní výzkum se koncentruje především na výzkumných základnách ústavu v Dolních Věstonicích, Dolních Dunajovicích a v Mikulčicích.

Brněnská centrála ARÚB

Kontakt

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 19
602 00 Brno